PSO (Przedmiotowe Systemy Oceniania)

Przedmiotowe Systemy Oceniania (PSO) zostały przygotowane przez nauczycieli prowadzących zajęcia

oraz w oparciu o aktualne przepisy prawa oświatowego oraz Statut Szkoły.

 

J.polski klasa 4 i 6                           J.polski klasa 5,7 i 8                                   J.angielski 4 i 6                                               J.angielski klasy 1-3        

J.angielski klasa 5, 7-8                     J. niemiecki                                               Religia                                                             Historia+WOS             

Chemia                                           Fizyka                                                      Biologia                                                            Geografia

Matematyka klasy 7-8                      Matematyka klasy 4-6                                 Informatyka klasy 1-4 i 6                                   Informatyka klasy 5,7-8

EDB                                               Muzyka                                                     Plastyka+Technika                                            Wf