Nasza misja

Wspieramy uczniów w drodze do ich sukcesów

Nasze cele

Chcemy wykształcić samodzielnych młodych ludzi, którzy potrafią współpracować,

twórczo rozwiązywać problemy, szukać niestandardowych rozwiązań, a przede wszystkim świadomych swoich mocnych stron.

Nasze wartości

Uczymy szacunku dla drugiego człowieka i Ojczyzny, obowiązkowości, odpowiedzialności oraz wrażliwości.