1862-1905

Pierwsza szkoła w Wierzonce powstała w 1826 roku dzięki wysiłkom mieszkańców oraz przy pomocy dworu – rodziny von Treskow. Mieściła się we wsi, w budynku (ul. Działkowa 4) zwanym Stara szkoła. W niej jak to wtedy w małych szkołach bywało być może jednocześnie nauczano dzieci katolickie i ewangelickie. Obecnie użytkowany budynek szkolny powstał w 1905 roku na skrzyżowaniu dróg prowadzących od Karłowic, Wierzonki, Dębogóry i Milna, zatopiony wśród zieleni i otoczony kilkusetletnimi lipami. Fundatorami szkoły byli ówcześni właściciele ziemscy, rodzina von Treskowów. Początkowo znajdowały się tylko dwie izby lekcyjne, a pozostałe pomieszczenia przeznaczone były na dwa mieszkania służbowe dla nauczycieli, składające się z czterech izb każde. Pierwszym kierownikiem i nauczycielem był Niemiec Wilhelm Muller, który nauczał wraz z Lucjanem Latosińskim Polakiem, późniejszym kierownikiem szkoły (1918-1920).