Dyżury nauczycieli

Zgodnie z przyjętą w szkole Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa na czas pandemii COVID-19, bardzo proszę umawiać się na spotkanie z nauczycielem za pomocą:

1) dziennika elektronicznego

2) telefonicznie - telefon do sekretariatu: 61 8150 113