Profilaktyczne warsztaty Stowarzyszenia Żagiel

11 stycznia uczniowie klas 7 i 8 wzięli udział w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez Stowarzyszenie Abstynentów "Żagiel". Spotkanie miało charakter warsztatowy, podczas którego uczniowie kształtowali umiejętności interpersonalne, które pomogą młodym ludziom radzić sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi. Podczas warsztatów był promowany zdrowy styl życia, a także została przedstawiona szkodliwość środków uzależniających. W sposób aktywny, trenując przykładowe sytuacje uczyli się asertywności, a przede wszystkim stawiania granic i mówienia nie w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.