Konfucjusz

Dzieci i młodzież poznają świat za pomocą zmysłów. Uczą się przez działanie, a aktywność jest dla nich naturalna.

Z taką przychodzą do szkoły. Ważne jest, by w trakcie edukacji nie zatracili tej cechy.

Ogromna zatem spoczywa odpowiedzialność na nauczycielu i rodzicu.

Eksperymentowanie, doświadczanie i badanie sprzyja poznaniu świata oraz praw nim rządzących.

Te zabawy badawcze rozwijają wytrwałość, koncentrację uwagi, wrażliwość, współpracę w grupie.