ul.Karłowicka 3,
62-006 Kobylnica

+48 (61) 81-50-113
szkola.wierzonka@gmail.com

KONKURS KALIGRAFICZNY ,,TADEUSZOWI KOŚCIUSZCE"

Adresatem byli  uczniowie  klas: II – VII podzieleni na dwie kategorie: klasy młodsze- II, III i IV oraz starsze – V, VI i VII. W związku z obchodzonym Rokiem Kościuszkowskim uczestnicy przepisywali teksty zwycięzcy bitwy pod Racławicami lub wiersze i mowy jego sławiące.  Oceniając prace, członkowie komisji zwracali uwagę na staranne, kaligraficzne pismo, płynność i estetykę połączeń wyrazowych, poprawność ortograficzną i interpunkcyjną. Decyzją komisji  w kategorii ,,klasy młodsze” I miejsce i Pióro Dyrektora otrzymała Nadia Dymiter z kl. III, II miejsce Weronika Wendland, a III Julia Wendland, również trzecioklasistki. Podkreślając wysoki poziom prac konkursowych, postanowiono przyznać również dwa wyróżnienia, dla Poli Grzybowskiej z kl. II i Oskara Dondaja z kl. IV. Natomiast
w kategorii ,,klasy starsze” nie przyznano I miejsca, na II znalazł się Antoni Nowicki z kl. V, a na III Oliwia Kubiszewska  z kl. VI i  Mariusz Wiśniewski z kl. VII. Wszyscy, którzy znaleźli się na podium i wyróżnieni, zostali obdarowani nagrodami ufundowanymi przez Radę Rodziców.

    Cele konkursu, czyli przybliżenie postaci wybitnego Polaka, patrona roku 2017, Tadeusza Kościuszki, kształcenie umiejętności estetycznego i ładnego pisania, rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, rozpowszechnianie sztuki kaligrafii, rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów, umożliwienie im osiągnięcia sukcesu, zostały osiągnięte.