ul.Karłowicka 3,
62-006 Kobylnica

+48 (61) 81-50-113
szkola.wierzonka@gmail.com

BOHATEROM NASZEJ OJCZYZNY - PROGRAM ARTYSTYCZNY

uroczysty nastrój i zaangażowanie w przygotowania akademii charakteryzowały ten dzień w naszej szkole. Rok 2017 jest poświęcony Tadeuszowi Kościuszce, zatem on był głównym bohaterem wierszy i mini scenek ogrywanych przez grupę teatralną. Obok Naczelnika powstania z 1794 r. pojawił się Józef Piłsudski, który przypomniał nam, że ,,Kto nie szanuje przeszłości, nie jest godzien teraźniejszości ani ma prawo do przyszłości.” Patriotyczny nastrój budowały dekoracje i wzruszające wykonania pieśni sławiących kosynierów, ułanów i legionistów. Przygotowali je uczniowie klas: III, V, VI i VII. Rozdano śpiewniki, aby  pozostali mogli włączyć się w ten śpiew ku czci bohaterów Ojczyzny.