ul.Karłowicka 3,
62-006 Kobylnica

+48 (61) 81-50-113
szkola.wierzonka@gmail.com

LIST DO TATY I WYRÓŻNIENIE DLA NAS

 Uczniowie pisali pracę pisemną na temat ,,Kim jest i co dla mnie znaczy mój tata?”. Nadawca i adresat był określony, lecz co do sposobu ujęcia tematu,  to pozostawiono uczestnikom swobodę, ponieważ odzwierciedlać ona miała indywidualne pomysły, przemyślenia i osobistą sytuację piszących oraz ich przeżycia. W natłoku końcoworocznych sprawozdań i podsumowań znaleźliśmy jeszcze czas, by wysłać konkursowe prace.

    I jaka była nasza radość we wrześniu, kiedy otrzymaliśmy informację z poznańskiego biura senatora Piotra Florka, iż list Antoniego Nowickiego został – jako jeden z czterech – wyróżniony. To tym większy sukces i powód do dumy, że do komisji konkursowej wpłynęło aż 93 listy. Cieszymy się i gratulujemy Antosiowi i Jego Rodzicom, a zwłaszcza Tacie, o którym tak pięknie i wzruszająco  pisał, dzieląc się swoimi uczuciami, ilustrując przykładami szczególne relacje między nimi.