Biblioteka

 biblioteka-ruchomy-obrazek-0015   

Zapraszamy do biblioteki szkolnej     

Biblioteka czynna w godzinach:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

12:05 – 13:30

 

8:55 – 10:35

11:45 – 13:30

12:45 – 13:30

14:35 – 15:20

8:00 – 11:35

12:45 – 13:30

14:35 – 15:20

 8:55 – 11:35

 


Uczniowie klas I, II, III wypożyczają książki we wtorki lub w czwartki
w czasie zajęć z wychowawcą.

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom  szkoły , a także rodzicom.
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można, wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literaturę piękną, czasopisma, książki popularnonaukowe), czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma).
 3. Biblioteka czynna jest każdego dnia nauki w czasie wyznaczonych dyżurów i przerw.
 4. Wszystkie pozycje z księgozbioru może wypożyczać jedynie nauczyciel bibliotekarz lub będący pod jego nadzorem przysposobiony do tej roli uczeń.
 5. Realizując swoje zadania dydaktyczno-wychowawcze nauczyciel bibliotekarz przeprowadza zajęcia z przysposobienia czytelniczo – informacyjnego wśród uczniów wszystkich klas.
 6. Czytelnicy sami mogą korzystać z księgozbioru tzn. szukać książek na półkach.
 7. Jednorazowo można mieć 2 wypożyczone książki. Aby otrzymać kolejną książkę, należy zwrócić do biblioteki którąś z wcześniej wypożyczonych.
 8. Książki, a zwłaszcza lektury obowiązkowe należy zwracać nie później niż po miesiącu od dnia wypożyczenia. Czekają na nie Wasi koledzy.
 9. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. Ma obowiązek chronić je przed zniszczeniem i zgubieniem.
 10. Wszystkie wypożyczone pozycje czytelnik obowiązany jest zwrócić do biblioteki na tydzień przed końcem roku szkolnego.
 11. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę z biblioteki musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza. W przypadku książek starszych należy uwzględnić aktualną antykwaryczną cenę zagubionej książki.