ul.Karłowicka 3,
62-006 Kobylnica

+48 (61) 81-50-113
szkola.wierzonka@gmail.com

Historia szkoły

 

Historia edukacji na tym terenie jest bogata. W samej Wierzonce już w 1826 roku funkcjonowała szkoła w istniejącym do dnia dzisiejszego budynku za sklepem, tzw. "Stara szkoła". Uczęszczały do niej wówczas dzieci z: Wierzonki, Karłowic, Milna, Dębogóry, Ludwikowa, Wierzenicy, Pruszewca i Tuczna.

Wcześniej nauczano w wierzenickiej szkole parafialnej. Pierwsze wzmianki o niej datują się na 2.03.1820 roku w Rapporcie Szkółki Parafialney Wierzenickiey, choć można domniemywać iż działała dużo wcześniej.

 

Obecnie użytkowany budynek szkolny powstał w 1905 roku na skrzyżowaniu dróg prowadzących od Karłowic, Wierzonki, Dębogóry i Milna, zatopiony wśród zieleni i otoczony kilkusetletnimi lipami. Fundatorami szkoły byli ówcześni właściciele ziemscy, rodzina von Treskowów. Usytuowanie budynku podyktowane było w miarę równą odległością od okolicznych wsi. Początkowo znajdowały się tylko dwie izby lekcyjne, a pozostałe pomieszczenia przeznaczone były na dwa mieszkania służbowe dla nauczycieli, składające się z czterech izb każde. Do 1918 roku , jako że pod zaborem pruskim, dzieci uczyły się w języku niemieckim. Pierwszym kierownikiem i nauczycielem był Niemiec Wilhelm Muller, który nauczał wraz z Lucjanem Latosińskim Polakiem, późniejszym kierownikiem szkoły( 1918-1920).

 

W latach 1917-1918 kierownikiem był inny Niemiec p. Lochek. Kolejnymi kierownikami byli:

1919-1925       p. Jóżef Błażejewski

1925-1930       p. Władysław Kościołowski

1930-1938       p. Mieczysław Ruprycht

1938-1960       p. Konrad Itman (z przerwą wojenną)

1960-1965       p. Bronisław Tomkowiak

1965-1972       p. Eugeniusz Buczyński

1972-1982       p. Wacława Buczyńska

1982-1992       p. Włodzimierz Buczyński

1992 -2012      p. Ludmiła Knopik

2012 -2015     p. Ewa Idziak

Od września 2015r. dyrektorem jest pani Ewa Madanowska.

Po wojnie aż do roku 1965 nauka prowadzona była w systemie siedmioklasowym, następnie do roku 2000 ośmioklasowym. Obecnie jest to szkoła sześcioklasowa z oddziałem przedszkolnym.