REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

UWAGA RODZICE!

NABÓR DO KLASY I  na rok szkolny 2020/2021

 

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się 16 III 2020 o godz. 8:00 i odbywać się będzie drogą elektroniczną.

Zgłoszenia (dotyczy dzieci z obwodu szkoły) lub Wnioski (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły) należy rejestrować pod adresem:

 

 zapisy (kliknij tutaj)

 

Następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w szkole pierwszego wyboru do 30 III 2020 do godz. 16:00.

 

Harmonogram i zasady rekrutacji do klasy I

 

 

Nabór  do klasy I dotyczy:

- dzieci 7- letnich (urodzonych w roku 2012) - objęte obowiązkiem szkolnym,

- dzieci 6 letnich (urodzonych w roku 2013) zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,

- dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

 

 

NABÓR DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO na rok szkolny 2020/2021

 

Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie drogą elektroniczną. Rekrutacja rozpoczyna się 16 III 2020 r. od godz. 8:00

Wnioski należy rejestrować pod adresem :

 

 zapisy (kliknij tutaj)

 

Harmonogram i zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego

 

Następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w szkole pierwszego wyboru do 30 III 2020 r.do godz. 1600  

 

Nabór  do oddziału przedszkolnego dotyczy:

- dzieci 6- i 5- letnich - objęte obowiązkiem