REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

UWAGA RODZICE!

 

Komunikat ws. rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy I

Szanowni Państwo, informujemy, że rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz  do klas I szkół podstawowych rusza zgodnie z harmonogramem 1 marca 2021 r. o godz. 8:00.

Terminy przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych do oddziału przedszkolnego i klasy I ogólnodostępnej w Szkole Podstawowej w Wierzonce.

Dzień

Godziny

  3 marca 2021

  9:00 – 15:00

  4 marca 2021

13:00 – 17:30

10 marca 2021

  9:00 – 15:00

11 marca 2021

13:00 – 17:30

15 marca 2021

  9:00 – 16:00

7 kwietnia 2021 r. godz. 15:00 opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci

7- 16 kwietnia 2021 r. w godzinach 8:00- 15:00 potwierdzenie woli zapisu do przedszkola

Terminy przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych do oddziału przedszkolnego i klasy I ogólnodostępnej w Szkole Podstawowej w Wierzonce.

 Potwierdzenie woli

  7 kwietnia 2021

  9:00 – 15:00

  8 kwietnia 2021

13:00 – 17:30

13 kwietnia 2021

  9:00 – 15:00

14 kwietnia 2021

13:00 – 16:00

16 kwietnia 2021 r. godz. 9:00 opublikowanie listy przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego

30 kwietnia 2021 r. godz. 9:00 opublikowanie listy przyjętych i nieprzyjętych do klasy I

 

Szanowni Państwo, prosimy o śledzenie ma bieżąco komunikatów zamieszczanych na stronie naboru do przedszkoli https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz i stronie naboru do szkół https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz oraz na stronie internetowej www.swarzedz.pl .

 

 

NABÓR DO KLASY I  na rok szkolny 2021/2022

 

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się  1 III 2021 r. od godz. 800 i odbywać się będzie drogą elektroniczną.

Zgłoszenia (dotyczy dzieci z obwodu szkoły) lub Wnioski (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły) należy rejestrować pod adresem:

 

 zapisy (kliknij tutaj)

 

Następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w szkole pierwszego wyboru w dniach  7- 14 V 2021 do godz. 1600.

 

Harmonogram i zasady rekrutacji do klasy I

Zasady rekrutacji do klasy I

Uchwała Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie określenia liczby punktów w postępowaniu administracyjnym

 

 

Nabór  do klasy I dotyczy:

- dzieci 7- letnich (urodzonych w roku 2014) - objęte obowiązkiem szkolnym,

- dzieci 6 letnich (urodzonych w roku 2015) zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,

- dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

 

 

NABÓR DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO na rok szkolny 2021/2022

 

Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie drogą elektroniczną. Rekrutacja rozpoczyna się 1 III 2021 r. od godz. 800

Wnioski należy rejestrować pod adresem :

 

 zapisy (kliknij tutaj)

 

Harmonogram i zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Uchwała Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie określenia liczby punktów w postępowaniu administracyjnym

Potwierdzenie woli

 

 

Następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru do 7- 14 IV 2021 do godz. 1600  

 

Nabór  do oddziału przedszkolnego dotyczy:

- dzieci 6- i 5- letnich - objęte obowiązkiem